MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na Utwardzenie części dróg szutrowych, będących drogami pożarowymi, usytuowanych na działce leśnej nr 688/3 o nr inw. 2200/0009 położonych w Michałowie (II teren stacji prób), położona w Skarżysku -Kościelnym Obręb Michałów.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/406144/utwardzenie-czesci-drog-szutrowych-bedacych-drogami-pozarowymi-usytuowanych-na-dzialce-lesnej-nr-688-3-o-nr-inw-2200-0009-polozonych-w-michalowie-ii-teren-stacji-prob-polozona-w-skarzysku-koscielnym-obreb-michalow

 

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00

 

Wynik postępowania ( ZZ/064/1201/2023) z dnia 20.09.2023 r.