MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę stacji uzdatniania wody technologicznej – 1 szt. oraz stacji uzdatniania wody - 1 szt.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na Platformie Zakupowej eb2b pod adresem:
eB2B - Postępowanie KP/045/KWZ/164/2022 - Dostawa stacji uzdatniania wody technologicznej – 1 szt. oraz stacji uzdatniania wody - 1 szt.

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.