MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na zakup i dostawę automatycznego urządzenia do czyszczenia powierzchni elementów metalowych.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/245074/zakup-i-dostawa-automatycznego-urzadzenia-do-czyszczenia-powierzchni-elementow-metalowych-1

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.