MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i zainstalowanie urządzenia do wytłaczania i owijania rdzenia z Materiału Wybuchowego Plastycznego do ZB-WŁWD.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/407174/zaprojektowanie-wykonanie-i-zainstalowanie-urzadzenia-do-wytlaczania-i-owijania-rdzenia-z-materialu-wybuchowego-plastycznego-do-zb-wlwd-1

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.