MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na zakup komory chłodniczej o temperaturze schłodzenia do minus 80˚C .

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/266363/zakup-komory-chlodniczej-o-temperaturze-schlodzenia-do-minus-80-c

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.