MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup komór suchych antyelektrostatycznych (4 szt.) w ramach realizacji projektu  pt. „Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych” (Umowa Nr DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2021  o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFFIR/2020) .

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/311616/zakup-komor-suchych-antyelektrostatycznych-4-szt

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.