MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na wykonanie nowej linii neutralizatora ścieków poprodukcyjnych na placu Nr 2 MESKO S.A. zlokalizowanym w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ekonomii 8, w systemie zaprojektuj i wykonaj.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na Platformie Zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/366486

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.