MESKO S.A. zaprasza do udziału w dialogu technicznym w formie rozpoznania rynku na: zaprojektowanie i wykonanie zbiorników wraz z osprzętem, armaturą i instalacjami technologicznymi w procedurze wykonania części mokrej instalacji do produkcji elementów spalających się CCC dla MESKO S.A. na terenie Zakładu w Pionkach.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/249460/ogloszenie-o-dialogu-technicznym-na-zaprojektowanie-i-wykonanie-zbiornikow-wraz-z-osprzetem-armatura-i-instalacjami-technologicznymi-w-procedurze-wykonania-czesci-mokrej-instalacji-do-produkcji-elementow-spalajacych-sie-ccc-dla-mesko-s-a-na-terenie

W celu udziału oraz przystąpienia do dialogu wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.