MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Zakup nowej prasy hydraulicznej o nacisku od 50T do 100T przeznaczonej do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/376249/zakup-nowej-prasy-hydraulicznej-o-nacisku-od-50t-do-100t-przeznaczonej-do-przetworstwa-tworzyw-sztucznych

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Unieważnienie postępowania ZZ/064/273/2022