MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Etapu I Inwestycji pn.: „Budowa sieci hydrantowej przeciwpożarowej i sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci cieplnej, zasilania energetycznego, budowa, remont i przebudowa dróg na terenie Zakładu PH, PG-1 oraz nowo zakupionych działek nr ewid. 1464/450 i 1464/72 w zakresie niezbędnym do oddania budynków do użytkowania realizowanych w ramach tej Części Projektu”.


Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/296195/wykonanie-dokumentacji-projektowej-w-ramach-etapu-i-inwestycji-pn-budowa-sieci-hydrantowej-przeciwpozarowej-i-sieci-wodociagowej-kanalizacji-sanitarnej-i-deszczowej-sieci-cieplnej-zasilania-energetycznego-budowa-remont-i-przebudowa-drog-na-terenie


W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00