MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na zakup do pomieszczenia ogrzewania toluenu w budynku 53C-5 dygestorium z wyciągiem i filtrem wymiennym oraz wykonanie instalacji wyrzutu powietrza z w/w urządzenia na zewnątrz budynku w Skarżysku- Kam.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/362818/zakup-do-pomieszczenia-ogrzewania-toluenu-w-budynku-53c-5-dygestorium-z-wyciagiem-i-filtrem-wymiennym-oraz-wykonanie-instalacji-wyrzutu-powietrza-z-w-w-urzadzenia-na-zewnatrz-budynku-w-skarzysku-kam

 

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.