MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na zakup 72 szt. stanowisk montażowych oraz 77 szt. stołów odkładczych.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/408599/zakup-72-szt-stanowisk-montazowych-oraz-77-szt-stolow-odkladczych

 

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Wyniki postępowania_przetargu – ZZ/064/1109/2023 z dnia 05.09.2023 r.