MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę stołów do procesów produkcyjnych z oświetleniem - 7 szt.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na Platformie Zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/321766/dostawa-stolow-do-procesow-produkcyjnych-z-oswietleniem-szt-7-1

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.