MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Inwestycji I i Inwestycji II pn.:
1. „Budowa nowej oddzielnej hali do umiejscowienia kowarek wraz z infrastrukturą przyobiektową”
2. „Rozbudowa oraz remont istniejącego budynku neutralizacji ścieków produkcyjnych wraz z infrastrukturą przyobiektową”.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/317164/wykonanie-dokumentacji-projektowej-w-ramach-inwestycji-i-i-inwestycji-ii-pn-1-budowa-nowej-oddzielnej-hali-do-umiejscowienia-kowarek-wraz-z-infrastruktura-przyobiektowa-2-rozbudowa-oraz-remont-istniejacego-budynku-neutralizacji-sciekow-produkcyjnyc

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.