MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na wykonanie ogrodzenia terenu MESKO S.A. w formie zaprojektuj i wykonaj w MESKO S.A. w Pionkach, ul. Pronitowska 12.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/355233/wykonanie-ogrodzenia-terenu-mesko-s-a-w-formie-zaprojektuj-i-wykonaj-w-mesko-s-a-w-pionkach-ul-pronitowska-12

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.