MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup kabiny lakierniczej dwustanowiskowej otwartej z filtracją suchą wraz z wentylacją wyciągową dla Wydziału 160 Zakład nr 1.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/354752/zakup-kabiny-lakierniczej-dwustanowiskowej-otwartej-z-filtracja-sucha-wraz-z-wentylacja-wyciagowa-dla-wydzialu-160-zaklad-nr-1

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.