MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu MES/WNW-000006 na - Postępowanie dotyczące zakupu komputerów PC, monitorów, Office 2021 Home & Business.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na Platformie Zakupowej eb2b pod adresem:

https://zakupy.grupapgz.pl/open-preview-auction.html/2864/postepowanie-dotyczace-zakupu-komputerow-pc-monitorow-office-2021-home-business

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 7:00 do 16:00.

 

Wynik postępowania nr MES/WNW-000006 z dnia 19.10.2023.