MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na wykonanie opracowania wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego w zakresie eksploatacji instalacji IPPC.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/299301/wykonanie-opracowania-wniosku-o-zmiane-pozwolenia-zintegrowanego-w-zakresie-eksploatacji-instalacji-ippc

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.

Wyniki postępowania (ZZ/064/40/2022) z dnia 17.01.2022 r.