MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową budynku (WN-9) oraz opracowanie rozmieszczenia i połączenia urządzeń wchodzących w skład linii produkcyjnej służącej do wytwarzania łuski spalającej się metodą czerpaną” zlokalizowanego w Pionkach przy ul. Zakładowej 7.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/306842/wykonanie-dokumentacji-projektowej-dla-zadania-pn-przebudowa-z-rozbudowa-budynku-wn-9-zlokalizowanego-w-pionkach-przy-ul-zakladowej-7

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.