MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę krajalnicy obrotowej gilotynowej - 1 szt. / Rotary guillotine - 1 pcs.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/330697/dostawa-krajalnicy-obrotowej-gilotynowej-1-szt-rotary-guillotine-1-pcs

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.