MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na budowę nowej hali montażu i pakowania nabojów oznaczonej jako 27C1-N wraz z przyległym do niej magazynem tymczasowego przechowywania wyrobów gotowych oraz przyległym do hali montażu dwukondygnacyjnym budynkiem o przeznaczeniu socjalnym i częściowo technicznym oraz łącznika zapewniającego ruch wózków i osób do istniejącego budynku oznaczonego 27C1 wraz z przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączem do sieci kanalizacji deszczowej, przyłączem wody, przyłączem energii elektrycznej, przyłączem sieci ciepłowniczej oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym układ drogowy, pieszo-jezdny i tereny zielone, a także budowę budowli pomocniczych w postaci trzech masztów odgromowych oraz obwałowań w formie ścian żelbetowych, zlokalizowanej na terenie Zakładu MESKO S.A. w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Ekonomii 8, 26-110 Skarżysko - Kamienna, na działce ewidencyjnej nr 1/49, obręb ewid. 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1. w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.


Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/241989/budowa-nowej-hali-montazu-i-pakowania-oznaczonej-jako-budynek-27c1-n-zlokalizowanej-na-terenie-zakladu-mesko-s-a-w-skarzysku-kamiennej-przy-ul-ekonomii-8-na-dzialce-ewidencyjnej-nr-1-49-obreb-ewid-0005-mlodzawy-jednostka-ewid-261001-1-w-systemie-za


W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.