MESKO S.A. zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia na: wykonanie suszarni wraz z systemem automatycznego przenośnika łańcuchowego oraz utylizatorem/dopalaczem lotnych związków organicznych dla MESKO S.A. Zakład w Pionkach ul. Zakładowa 7

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/276985/wykonanie-suszarni-wraz-z-systemem-automatycznego-przenosnika-lancuchowego-oraz-utylizatorem-dopalaczem-lotnych-zwiazkow-organicznych-dla-mesko-s-a-zaklad-w-pionkach-ul-zakladowa-7

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer:
+48 224281928 w godzinach od 8:00 do 16:00