MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na  - Budowa nowej, dwukomorowej stacji transformatorowej dla potrzeb zasilania energią elektryczną budynku 68 oraz odbiorników energii elektrycznej zasilanych ze stacji SO-22 w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/416208/budowa-nowej-dwukomorowej-stacji-transformatorowej-dla-potrzeb-zasilania-energia-elektryczna-budynku-68-oraz-odbiornikow-energii-elektrycznej-zasilanych-ze-stacji-so-22-w-formule-zaprojektuj-i-wybuduj

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.