MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. budowa nowych budynków dla linii produkcyjnej MB oznaczonych jako MB-1B, MB-3B na terenie Zakładu MESKO S.A. w Pionkach, przy ul. Amunicji 4, 26-670, na działce ewidencyjnej nr 1464/111, obręb 142501_1.0001,ark.25-Pionki w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

eB2B - Postępowanie ZZ/064/649/2023 - Budowa nowych budynków dla linii produkcyjnej MB oznaczonych jako MB-1B, MB-3B na terenie Zakładu MESKO S.A. w Pionkach, przy ul. Amunicji 4, 26-670, na działce ewidencyjnej nr 1464/111, obręb 142501_1.0001,ark.25-Pionki w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Wyniki postępowania / przetargu  – ZZ/064/925/2023 z dnia 02.08.2023r.