Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

 

MESKO S.A. zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mesko.com.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-04-30

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Niedostępne elementy i treści

- Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są w zakładce KONTAKT/ Dane Kontaktowe.

- Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 01 styczeń 2020 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

- „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza zbyt mocną ingerencję w specyfikę branży, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej. 

- Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,

 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,

 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

- Filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,

- Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

 • Cel linku nie jest odpowiednio określony,

 • Załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,

 • Pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.

Niezgodności wymienione w deklaracji wynikają z faktu, że wskazane elementy strony zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Firma MESKO S.A. dokłada jednak wszelkich starań aby były one, o ile jest to możliwe, poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

 

 

Przygotowanie deklaracji dostępności 2016-04-30

Data sporządzenia deklaracji: 2018-04-30.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-04-30.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Spółkę.

 

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to mailem: [email protected] lub telefonicznie – 41 253 65 23.

W zgłoszeniu podaj:

- swoje imię i nazwisko,

- swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),

- dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,

- opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Główny nr 1 ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna

Budynek nr 2 ul. Ekonomii, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Ze względu na charakter branży, którą zajmuje się Spółka wejście na teren firmy odbywa się tylko po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby w Biurze Przepustek i po uprzednim wydaniu zezwolenia przez właściwą komórkę organizacyjną firmy.

 

Aplikacje mobilne

Prowadzimy aplikację mobilną: www.mesko.com.pl (strona internetowa)

Linkedin

Twitter

 

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.