MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Remont instalacji wentylacji w budynku 53C-12C pomieszczenie 89 na placu nr 2, zlokalizowanego w MESKO S.A. przy ul. Ekonomii 8 w Skarżysku -Kamiennej.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/430095/remont-instalacji-wentylacji-w-budynku-53c-12c-pomieszczenie-89-na-placu-nr-2-zlokalizowanego-w-mesko-s-a-przy-ul-ekonomii-8-w-skarzysku-kamiennej

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.