Oferta

23x152 ślepy

Przeznaczenie:
23x152 mm naboje ślepe przeznaczone są do strzelania ćwiczebnego z: armaty ZU-23, armaty ZU-23-2, armaty ZSU-23-4, innych wzorów broni dostosowanej do tej amunicji.

Status:
W produkcji.

Na wyposażeniu SZ RP.

Charakterystyka techniczna:
Rodzaj pocisku ślepy
Spłonka boxer
Masa pocisku nd.
Masa ładunku prochowego ~ 29,5 g
Masa naboju ~ 207 g
Średnia prędkość pocisku nd.