Dnia 8 października 2007 roku w Zakładach Metalowych MESKO S.A. dokonano uroczystego zakończenia budowy Zakładu Utylizacji Zbędnych Środków Bojowych. Natomiast po zakończeniu montażu linii technologicznej w dniu 31.03.2008r. dokonano przekazania do użytkowania całego projektu pn. „Budowa linii utylizacji odpadów i zbędnych środków bojowych w ZM ”MESKO” S.A.”.

 

Zbudowana linia technologiczna pozwoli na utylizację amunicji mało i średniokalibrowej 5,56-35 mm, amunicji artyleryjskiej kal. 57-155 mm oraz zapalników, granatów, min, prochów oraz materiałów pirotechnicznych poprzez detonację i spalanie.

 

Proces utylizacji jest prowadzony w sposób bezpieczny, ekologiczny oraz spełnia rozporządzenia krajowej dyrektywy Unii Europejskiej.

 

Linia służy do termicznej utylizacji:

  • amunicji 5,56-35 mm,
  • granatów,
  • zapalników, zapłonników, spłonek,
  • materiałów pirotechnicznych bez konieczności ich demontażu.

 

Linia przeznaczona jest do wytapiania TNT metodą „suchą" z pocisków kal. od 57 do 155 mm:

  • cięcia i spalania różnych rodzajów amunicji,
  • elementów z materiałów wybuchowych,
  • zdjęcia pierścienia wiodącego z amunicji.

 

Linia spełnia wszystkie unijne wymagania bezpieczeństwa i ochrony środowiska (dyrektywa Europejska 94/67/EG).