Oferta

7,62x39 ślepy

Przeznaczenie:
7,62x39 mm naboje ślepe przeznaczone są do strzelań ćwiczebnych lub do pozorowania strzelania z: 7,62 mm ręcznego karabinu maszynowego RPK wyposażonego w nakrętkę-odrzutnik, 7,62 mm karabinka AKM wyposażonego w nakrętkę-odrzutnik, innych wzorów broni dostosowanej do tej amunicji.

Status:
W produkcji.

Na wyposażeniu SZ RP.

Charakterystyka techniczna:
Rodzaj pocisku
ślepy
Spłonka berdan
Masa pocisku nd.
Masa ładunku prochowego ~ 0,87 g (13,43 gr)
Masa naboju 9,7 ± 0,15 g
Średnia prędkość pocisku nd.