Oferta

152 mm nabój HE z ładunkiem zmniejszonym zmiennym

Przeznaczenie:
Nabój służy do strzelania ze 152 mm haubicoarmaty wz. 1937 i 152 mm armatohaubicy wz. 1977 Dana (AHS-77). Przeznaczony jest do niszczenia siły żywej, umocnień polowych i celów lekko opancerzonych i nieopancerzonych.

Status:
W produkcji.

Na wyposażeniu SZ RP.

Charakterystyka techniczna:
Rodzaj pocisku HE
Zapalnik RGM-2
Zapłonnik UZA
Masa pocisku 43,56 kg
Masa ładunku miotającego ~ 2,9 kg
Prędkość początkowa pocisku V0 = 425 m/s