Oferta

122 mm nabój HE z ładunkiem zmniejszonym

Przeznaczenie:
Nabój służy do strzelania ze 122 mm haubicy samobieżnej 2S1 i przeznaczony jest do niszczenia umocnień i siły żywej przeciwnika.

Status:
W produkcji.

Na wyposażeniu SZ RP.

Charakterystyka techniczna:
Rodzaj pocisku HE
Zapalnik RGM-2
Zapłonnik UZA
Masa pocisku 21,76 kg
Masa ładunku miotającego ~ 2,6 kg
Prędkość początkowa pocisku V0 = 563 m/s