Oferta

7,62x51 ślepy

Przeznaczenie:
Naboje 7,62x51 mm ślepe przeznaczone są do strzelania ćwiczebnego z: uniwersalnego karabinu maszynowego UKM-2000, uniwersalnego karabinu maszynowego MG-3, innych wzorach broni dostosowanej do tej amunicji (za wyjątkiem karabinu wyborowego).

Status:
W produkcji.

Na wyposażeniu SZ RP.
Charakterystyka techniczna:
Rodzaj pocisku ślepy
Spłonka berdan/boxer
Masa pocisku nd.
Masa ładunku prochowego ~ 0,7 g (10,80 gr)
Masa naboju 12,0 ÷ 13,1 g
Średnia prędkość pocisku nd.