Oferta

12,7x99 z pociskiem MP NM 140

Przeznaczenie:
12,7x99 mm naboje karabinowe z pociskiem wielofunkcyjnym MP NM 140 są przeznaczone do rażenia celów takich jak: samoloty, śmigłowce, okręty wojenne, pojazdy nieopancerzone i lekko opancerzone oraz umocnienia i budynki. Efekt rażenia pociskiem MP NM140 jest kombinacją efektu uderzeniowego, odłamkowego i zapalającego. Naboje 12,7x99 mm z pociskiem wielofunkcyjnym MP NM140 służą do strzelania z: karabinu maszynowego kal. 12,7 systemu Browning, innych karabinów przystosowanych do tej amunicji.

Status:
W produkcji.

Na wyposażeniu SZ RP.

Produkowany na licencji.

Charakterystyka techniczna:
Rodzaj pocisku MP NM 140
Spłonka boxer
Masa pocisku 43 ± 0,7 g
Masa ładunku prochowego ~ 16 g (246,92 gr)
Masa naboju 117 ± 2,7 g
Średnia prędkość pocisku V24 = 903 ± 15 m/s