Oferta

9x18 ślepy Makarow

Przeznaczenie:
Naboje pistoletowe ślepe przeznaczone są do strzelań ćwiczebnych lub do pozorowania strzelania z: 9 mm pistoletu P-64, 9 mm pistoletu P-83, 9 mm pistoletu maszynowego PM-63, innych wzorów broni dostosowanej do tej amunicji.

Status:
W produkcji.

Charakterystyka techniczna:
Rodzaj pocisku ślepy
Spłonka berdan
Masa pocisku nd.
Masa ładunku prochowego ~ 0,15 g (2,31 gr)
Masa naboju 3,77 ÷ 4,12 g
Średnia prędkość pocisku nd.