MESKO S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejącej instalacji systemu sygnalizacji pożaru budynku R-60.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/211245/opracowanie-dokumentacji-projektowej-oraz-wykonanie-robot-budowlanych-polegajacych-na-remoncie-istniejacej-instalacji-systemu-sygnalizacji-pozaru-budynku-r-60