MESKO S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na remont i dostosowanie istniejących powierzchni budynku B11 w tym niezbędnych instalacji wewnętrznych oraz przyłączy dla potrzeb socjalno- biurowych - wydział Pionki, w formule " zaprojektuj i wybuduj".

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/209835/remont-i-dostosowanie-istniejacych-powierzchni-budynku-b11-w-tym-niezbednych-instalacji-wewnetrznych-oraz-przylaczy-dla-potrzeb-socjalno-biurowych-wydzial-pionki-w-formule-zaprojektuj-i-wybuduj-1