W dniu 17 listopada br. w Filharmonii Świętokrzyskiej odbyła się uroczysta Gala podsumowująca działania realizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach w 2023 roku.

 

Na uroczystość przybyli przedstawiciele urzędów państwowych, samorządowych, nadzoru i kontroli, służb mundurowych, organizacji związkowych, pracodawców, stowarzyszeń i instytucji, którzy współpracowali w 2023 r. z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Kielcach na rzecz praworządności i bezpieczeństwa pracy.

 

Podczas Gali zostały nagrodzone firmy, instytucje oraz osoby odznaczające się szczególnymi działaniami pod względem zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom. 

Jednym z nagrodzonych został Cezary Kołomański, zajmując II miejsce w Konkursie Najaktywniejszy Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w etapie regionalnym 2023 r.

Cezary Kołomański podczas uroczystości otrzymał również Wyróżnienie w krajowym etapie konkursu Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy.

 

Gratulujemy!

 

foto: NSZZ SOLIDARNOŚĆ