Polska Grupa Zbrojeniowa dostarczy Siłom Zbrojnym RP środki bojowe za ponad 350 mln złotych. Spółki z Grupy PGZ zawarły z Inspektoratem Uzbrojenia dwa kontrakty, obejmujące dostawy 122 mm pocisków rakietowych Feniks FHD oraz 120 mm naboi moździerzowych RAK-HE-1. Nowe rodzaje amunicji zwiększą zdolności oraz potencjał wojsk artyleryjskich i rakietowych.

Kontrakt zawarty między Inspektoratem Uzbrojenia a Konsorcjum PGZ RAK – AMUNICJA w składzie: PGZ S.A., ZM Dezamet S.A., MESKO S.A. oraz Zakłady Chemiczne Nitro-Chem S.A. obejmuje dostawy ponad 23 tysięcy sztuk nowoczesnych 120 mm pocisków moździerzowych RAK-HE-1, o donośności przekraczającej 10 km. Jeszcze w bieżącym roku zostanie wyprodukowana pierwsza partia, która zostanie poddana badaniom zdawczo-odbiorczym. Dostawy zasadniczych partii amunicji będą realizowane w latach 2022-2024, natomiast wartość kontraktu to ponad 256 milionów złotych. To pierwszy kontrakt na tego typu amunicję. W związku z rosnącą liczbą kompanijnych modułów ogniowych (kmo) RAK na wyposażeniu wojska, przewidywane są kolejne zamówienia.

Drugi kontrakt, między MESKO S.A. a Inspektoratem Uzbrojenia obejmuje dostawy 2 320 pocisków rakietowych Feniks FHD. To opracowana przez krajowy przemysł nowa wersja amunicji kal. 122 mm, o zasięgu ponad dwukrotnie większym od poprzednio używanej. Feniksy przeznaczone są do wystrzeliwania z mobilnych wyrzutni znajdujących się na wyposażeniu Sił Zbrojnych i zdolne są do rażenia celów oddalonych nawet o 40 km. Umowa zostanie zrealizowana w latach 2021-2023, natomiast wartość kontraktu to ponad 96 milionów złotych.

Podpisane dziś kontrakty na dostawy nowych pocisków przeznaczonych do kmo RAK oraz rakiet Feniks to najlepsze potwierdzenie kompetencji Polskiej Grupy Zbrojeniowej do wzmacniania potencjału obronnego Sił Zbrojnych RP. Dostawy środków bojowych, niezbędnych dla realizacji zadań stawianych przed naszym wojskiem to nasz wkład w system bezpieczeństwa państwa – powiedział Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ S.A.

Wraz z rozwojem Wojska Polskiego rozwijamy także nasze możliwości, a zamówienia tej skali przekładają się nie tylko na wzrost zatrudnienia w naszych zakładach, ale także otwierają przestrzeń do zdobywania nowych doświadczeń w zakresie techniki rakietowej i systemów artyleryjskich. Dziękujemy za zaufanie zamawiającemu i deklarujemy dalszą dobrą współpracę z naszej strony – dodał Sebastian Chwałek. 

Zamówione środki bojowe są wykorzystywane w systemach i rozwiązaniach produkowanych i dostarczanych wojsku przez Polską Grupę Zbrojeniową. Feniksy FHD znajdą zastosowanie m.in. w wieloprowadnicowych wyrzutniach rakietowych WR-40 Langusta, produkcji Huty Stalowa Wola S.A. Umowa na dostawy 120 mm amunicji moździerzowej do moździerzy samobieżnych M120K, wchodzących w skład kompanijnych modułów ogniowych Rak, to jeden z ostatnich etapów w procesie wdrażania jednego z najnowocześniejszych systemów artyleryjskich na świecie do Sił Zbrojnych RP.