Szanowni Państwo,


11 listopada to dzień, w którym świętujemy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, którą udało się wywalczyć po 123 latach zaborów. Choć nie był to koniec walki o granice państwa, dla Polaków był to moment dawno wyczekiwanej wolności. Okazja do radosnego manifestowania barw narodowych i mowy ojczystej.

 

Wolność tak radośnie witana w listopadowe dni 1918 roku utrzymała się dwie dekady. W tym okresie udało się jednak zrobić bardzo dużo – scalić ziemie trzech zaborów, zbudować podwaliny przemysłu, a przede wszystkim złączyć naród w jeden silny organizm. To w tym okresie swój początek mają działające do dziś Stocznia Wojenna, Huta Stalowa Wola, Mesko czy Fabryka Broni. Podobnie jak w II Rzeczpospolitej, także dziś są one filarem polskiego przemysłu obronnego.

 

Dokonania lat 1918-1939 zasługują na uznanie i wielki podziw. W tak krótkim czasie udało się nie tylko stworzyć państwo z jego administracją, siecią kolejową czy liczną armią. Udało się rozwinąć literaturę, sztukę, sport i inne dziedziny życia. Było to możliwe dzięki olbrzymiemu zapałowi Polaków, chęci działania i oddaniu rodzącej się Ojczyźnie.

 

Dziś chętnie nawiązujemy do tamtych lat, wspominając sukcesy i osiągnięcia Drugiej Rzeczypospolitej. Możemy to czynić, bo żyjemy w wolnej i niepodległej Polsce, która także się rozwija i staje się coraz silniejsza. Mamy jednak świadomość, że aby tak się działo potrzebna jest nasza codzienna praca i zaangażowanie. Dziś za naszą wschodnią granicą trwa konflikt, który uświadamia nam, że nie ma czegoś takiego jak bezpieczeństwo ofiarowane bezzwrotnie i na zawsze. O to bezpieczeństwo także dziś musimy dbać i zabiegać – każdy w miarę swoich możliwości i sił.

 

Polska Grupa Zbrojeniowa odgrywa szczególną rolę. Jesteśmy najważniejszym partnerem modernizacji technicznej Wojska Polskiego. Praca tysięcy osób zatrudnionych w naszej grupie przekłada się na określoną liczbę uzbrojenia, amunicji i wyposażenia indywidualnego żołnierza, które trafiają do jednostek polskiej armii. Praca w tych spółkach to coś więcej – to swego rodzaju misja i służba Ojczyźnie. Jestem przekonany, że takie poczucie, zwłaszcza dziś w dniu Narodowego Święta Niepodległości, towarzyszy każdemu pracownikowi.

 

Tym większe słowa uznania kieruję do tych, którzy zdecydowali się połączyć swoją pracę w Polskiej Grupie Zbrojeniowej ze służbą w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej. Cieszę się, że z każdym rokiem grono to rośnie w siłę. Służba z biało-czerwoną na mundurze i orłem na berecie w połączeniu z pracą na rzecz bezpieczeństwa kraju, to najwyższy wyraz oddania, jaki można okazać Ojczyźnie. Ta postawa zasługuje na zauważenie i docenienie. Dlatego dziękuję wszystkim terytorialsom, którzy są dziś wśród nas.

 

Razem budujemy podstawy bezpieczeństwa Polski, bo nowoczesny przemysł to silna Niepodległa. Cieszę się, że każdego dnia razem działamy dla dobra kraju, a dzięki tej pracy w dni takie jak Narodowe Święto Niepodległości możemy nie tylko odczuwać satysfakcję z efektów pracy, ale przede wszystkim dumę z naszej historii i symboli narodowych. Niech służba i praca Polsce łączy nas tak silnie, jak wola odzyskania niepodległości łączyła kolejne pokolenia Polaków w okresie zaborów. Jesteśmy kolejnym pokoleniem Polaków, które służy Polsce.


Sebastian Chwałek
Prezes Zarządu PGZ S.A.