Informujemy, że 29 kwietnia na linii produkcyjnej w MESKO S.A. miał miejsce wypadek. W wyniku zdarzenia ucierpiała jedna osoba. Natychmiast zostały powiadomione służby ratunkowe. Strefa wybuchu została zabezpieczona zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa. Na miejscu prowadzone są czynności wyjaśniające przebieg i przyczyny zdarzenia.  Zarząd MESKO S.A.  powołał komisję, która wyjaśni przyczyny wypadku. 

Aktualizacja
Komisja powołana przez zarząd MESKO S.A. zakończyła czynności wyjaśniające przebieg i przyczyny zdarzenia z 29 kwietnia br., w wyniku którego poszkodowany został pracownik. Zdarzenie zostało zakwalifikowane przez komisję jako nieszczęśliwy wypadek przy pracy.
Równolegle postępowanie wyjaśniające w sprawie wszczęte z urzędu prowadzi prokuratura. MESKO S.A. współpracuje ze służbami badającymi okoliczności zdarzenia, udostępniając wszelką wymaganą dokumentację będącą w posiadaniu spółki, w tym ustalenia komisji zakładowej. Do czasu zakończenia postępowania spółka powstrzymuje się od dalszych komentarzy, mogących wpłynąć na ustalenia prokuratury. Niezależnie od rozstrzygnięć, zarząd MESKO S.A. wdrożył dodatkowe procedury zwiększające bezpieczeństwo pracowników.
Jednocześnie pragniemy podkreślić, że od chwili tego nieszczęśliwego wypadku zarówno pracownik, jak też najbliższa rodzina są pod opieką zakładu.