W Warszawie, 29 czerwca br. odbyła się uroczystość uhonorowania laureatów konkursu „Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności” za 2021 i 2020 pod patronatem honorowym szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dyplomy i statuetki wręczał Przemysław Kurczewski, zastępca dyrektora NCBR.

Wśród nagrodzonych w konkursie „Innowacje dla bezpieczeństwa i obronności” za 2021r i 2020r. MESKO S.A. zdobyło III miejsce w kategorii najbardziej innowacyjny projekt zamieszczony w Katalogu: Innowacje-Wdrożenia-Bezpieczeństwo-Obronność na 2021r. za produkt pod nazwą Lekki system ze sterowaną rakietą o zasięgu 2,5 km PIRAT.