MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z remontem budynku magazynowego W-6a zlokalizowanego w MESKO S.A. ul. Zakładowa 7 w Pionkach.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/221564/roboty-budowlane-zwiazane-z-remontem-budynku-magazynowego-w-6a-zlokalizowanego-w-mesko-s-a-ul-zakladowa-7-w-pionkach

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.