MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę urządzenia do kontroli wymiarów rdzenia ołowianego kal. 5,56x45mm, 7,62x51mm, 9x19mm.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/220012/dostawa-urzadzenia-do-kontroli-wymiarow-rdzenia-olowianego-kal-5-56x45mm-7-62x51mm-9x19mm

W celu złożenia wniosku wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.