MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Odbiór i zagospodarowanie odpadów przemysłowych w tym odpadu o kodzie 19 02 05* - Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/219237/odbior-i-zagospodarowanie-odpadow-przemyslowych-w-tym-odpadu-o-kodzie-19-02-05-szlamy-z-fizykochemicznej-przerobki-odpadow-zawierajace-substancje-niebezpieczne

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.