MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na usługę dot. Badania światowego stanu techniki oraz czystości patentowej rozwiązań wynalazków i wzorów użytkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie układów napędowych i zespołów stabilizatora niekierowanych pocisków rakietowych na paliwo stałe, zwłaszcza 122mm pocisków rakietowych, zespołów tylnych, w tym zespołów sterowania oraz zespołów dyszowych.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/216123/usluga-dot-badania-swiatowego-stanu-techniki-oraz-czystosci-patentowej-rozwiazan-wynalazkow-i-wzorow-uzytkowych-na-terytorium-rzeczypospolitej-polskiej-w-zakresie-ukladow-napedowych-i-zespolow-stabilizatora-niekierowanych-pociskow-rakietowych-na-pa

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.