MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę pieca topielnego do przygotowania stopu ołowiu z antymonem, odlewarki do cylindrów ołowianych, prasy do wyciskania drutu z urządzeniem do zwijania w kręgi.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/215270/dostawa-pieca-topielnego-do-przygotowania-stopu-olowiu-z-antymonem-odlewarki-do-cylindrow-olowianych-prasy-do-wyciskania-drutu-z-urzadzeniem-do-zwijania-w-kregi-1

W celu złożenia wniosku wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.