MESKO S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wykonanie remontu pomieszczeń budynku SP-10

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/214854/wykonanie-remontu-pomieszczen-budynku-sp-10