MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę rdzeniarki do tłoczenia rdzeni stalowych wraz z oprzyrządowaniem kal. 5,56x45mm, urządzeń do czyszczenia rdzeni, pieca hartowniczego oraz urządzenia do kontroli wymiarów.


Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/213588/dostawa-rdzeniarki-do-tloczenia-rdzeni-stalowych-wraz-z-oprzyrzadowaniem-kal-5-56x45mm-urzadzen-do-czyszczenia-rdzeni-pieca-hartowniczego-oraz-urzadzenia-do-kontroli-wymiarow


W celu złożenia wniosku wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.