MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą suchego drewna iglastego – tarcicy na potrzeby stolarni w MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/212940/zakup-wraz-z-dostawa-suchego-drewna-iglastego-tarcicy-na-potrzeby-stolarni-w-mesko-s-a-w-skarzysku-kamiennej


W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.