MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na: wykonanie instalacji zasilania rezerwowego budynków produkcyjnych na terenie Zakładów MESKO S.A. zlokalizowanych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ekonomii 8.


Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/212814/wykonanie-instalacji-zasilania-rezerwowego-budynkow-produkcyjnych-na-terenie-zakladow-mesko-s-a-zlokalizowanych-w-skarzysku-kamiennej-przy-ul-ekonomii-8

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.